UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “PALANGOS KLEVAS” BALANSAS, 2016 M. 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “PALANGOS KLEVAS” FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA