Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2017 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017 m. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 II ketvirtis
Direktorius 1 1205 1 1386
Vyr. buhalteris 1 542 1 623
Kontrolieriai 2 667 2 870
Valytojai 2 487 2 513