Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2016m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2016 m. Vidutinis darbuotojų skaičius 2017m. Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 III ketvirtis
Direktorius 1 1211 1 1205
Vyr. buhalteris 1 574 1 560
Kontrolieriai 2 713 2 752
Valytojai 2 422 2 465