Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2017m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017 m. Vidutinis darbuotojų skaičius 2017m. Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 IV ketvirtis
Direktorius 1 1211 1 1205
Vyr. buhalteris 1 580 1 542
Kontrolieriai 2 676 2 667
Valytojai 2 434 2 487