Menu Close

Įkainiai

Informuojame, kad Palangos miesto savivaldybės taryba, nuo 2022-07-01, nustato naujus Palangos miesto turgavietės ir Šventosios turgavietės teikiamų atlygintinų paslaugų tarifus.

Vadovaujantis prekybinių vietų nuomos sutarčių 5.1 punktu informuojame, kad atsižvelgiant į pakeistus ir įsigaliojusius teikiamų atlygintinų paslaugų tarifus, atitinkamai bus perskaičiuotas prekybinių vietų nuomos mokestis prekeiviams, sudariusiems prekybinės vietos nuomos sutartis iki šių tarifų priėmimo ir įsigaliojimo dienos. 

Įsigaliojus naujiems teikiamų atlygintinų paslaugų tarifams, jie bus pradėti taikyti naujiems Palangos miesto turgavietės ir Šventosios turgavietės prekeiviams.

Kilus klausimams ar kokiems neaiškumams prašome kreiptis į UAB „Palangos Klevas“ administraciją, tel. 868690852, arba el.p. administracija@palangosturgus.lt

UAB “Palangos Klevas” administracija

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „PALANGOS KLEVAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO 

2022 m. birželio 30 d. Nr. T2-160

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, bei atsižvelgdama į UAB „Palangos Klevas“ 2022 m. kovo 14 d. raštą Nr. D2-(2.1)-3 „Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų“ Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Nustatyti ir patvirtinti pridedamus UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifus:

1.1. Palangos miesto turgavietėje;

1.2. Šventosios turgavietėje.

 1. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ 1 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

Meras                                                                                                                         Šarūnas Vaitkus

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-160

1.1 punktu

 

UAB „PALANGOS KLEVAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TARIFAI PALANGOS MIESTO TURGAVIETĖJE

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Užimamas plotas Tarifas (Eur)

nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. imtinai

Tarifas (Eur)

nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai

1 2 3 4 5
1. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke (ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) iki 0,75 kv. m

 

iki 1,5 kv. m

 

iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m

1,35

 

2,65

 

4,35

2,20

 

4,35

 

6,60

2. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke (ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui)*

 

iki 0,75 kv. m

 

iki 1,5 kv. m

 

iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m

1,80

 

3,50

 

5,80

2,90

 

5,80

 

8,80

3. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke (trumpesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) iki 0,75 kv. m

 

iki 1,5 kv. m

 

iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m

2,05

 

4,00

 

6,60

3,30

 

6,60

 

9,90

4. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke (trumpesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui)*

 

iki 0,75 kv. m

 

iki 1,5 kv. m

 

iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m

2,70

 

5,30

 

8,80

4,40

 

8,80

 

13,20

5. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine/ laikinu statiniu, palapine, skėčiu (ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) iki 9 kv. m prekybos vieta

 

8,80 11,60
6. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine/ laikinu statiniu, palapine, skėčiu (trumpesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui) iki 9 kv. m prekybos vieta 13,20 17,40
7. Prekyba vaismedžiais, vaiskrūmiais, gėlėmis lauke

 

iki 3 kv. m 4,35 4,35
1 2 3 4 5
8. Prekyba gintaro gaminiais nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu

 

iki 0,75 kv. m 2,65 4,35
9. Prekyba kitomis ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu ir uždarose prekybos vietose

 

Prekyba tautodailės gaminiais nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu ir uždarose prekybos vietose, kai prekybą vykdo pats tautodailininkas ar jo šeimos narys

 

iki 9 kv. m

 

iki 18 kv. m

 

 

iki 9 kv. m

 

iki 18 kv. m

3,50

 

7,00

 

 

2,90

 

5,25

5,80

 

11,60

 

 

3,50

 

8,70

10. Prekyba iš automobilio (mikroautobuso) arba priekabos iki 18 kv. m 4,35 8,70
11. Prekyba iš automobilio (mikroautobuso), naudojant elektros energiją iki 18 kv. m 10,90 17,40
12. Prekyba niekur nepriskirtomis prekėmis nuo savo prekybos įrenginių lauke iki 1 kv. m 1,35 2,20
13. Prekyba ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke iki 1,5 kv. m 2,65 4,35
14. Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) turgavietės aikštelėje (ne trumpiau kaip 6 mėn.).

Nevykdant prekybos (ne ilgiau kaip 6 mėn.)

Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) turgavietės aikštelėje, naudojant elektros energiją (ne trumpiau kaip 6 mėn.).

Nevykdant prekybos (ne ilgiau kaip 6 mėn.).

iki 15 kv. m

 

 

 

 

 

iki 15 kv. m

 

 

 

7,50

 

 

 

2,00

 

7,50

 

 

 

 

2,00

11,00

 

 

 

5,00

 

11,00

 

 

 

 

5,00

15. Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke, naudojant elektros energiją iki 15 kv. m

 

 

11,00

 

 

22,00

 

 

16. Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke, naudojant elektros energiją (prekyba žuvimi)

 

iki 15 kv. m

 

 

14,50

 

 

29,00

 

 

17. Prekyba iš šaldymo vitrinos prekybos paviljone vitrinos ilgis iki 2 m

 

vitrinos ilgis iki 3 m

9,30

 

 

11,60

12,80

 

 

14,50

1 2 3 4 5
18. Prekyba iš šaldymo vitrinos prekybos paviljone (naudojant savo vitriną) vitrinos ilgis iki 2 m

 

vitrinos ilgis iki 3 m

6,00

 

 

8,00

9,00

 

 

10,00

19. Prekyba maisto produktais nuo įrengto prekystalio prekybos paviljone iki 3 kv. m 2,65 4,35
20. Papildomas plotas prekybos paviljone ar lauke prekybai be įrangos iki 1 kv. m 0,45 0,55
21. Papildomas plotas prekybos paviljone ar lauke prekybai naudojant savo įrangą, naudojančią elektros energiją iki 1 kv. m 2,50

 

3,00
 22. Prekyba savo sode ar darže užaugintais vaisiais ir daržovėmis bei miško gėrybėmis 0,5 kv. m 0,45 0,90
23. Prekyba maisto produktais administraciniame pastate (parduotuvė) iki 15 kv. m

(1 kv. m  1 mėn.)

 

virš 15 kv. m

(1 kv. m  1 mėn.)

10,00

 

 

18,50

10,00

 

 

18,50

24. Automobilio statymas turgavietės aikštelėje (turintiems prekybinės vietos nuomos sutartis su turgaviete) už 1 vietą 1 dieną

 

už 1 vietą 1 parą

1,00

 

2,00

3,00

 

5,00

25. Automobilio statymas turgavietės aikštelėje (sudarantiems automobilio statymo vietos sutartis su turgaviete ne trumpiau negu 1 mėn.) už 1 vietą 1 parą 2,00 5,00
26. Automobilio statymas turgavietės aikštelėje už 1 vietą 1 dieną

 

už 1 vietą 1 parą

5,00

 

10,00

10,00

 

20,00

* paklausiausios prekybos vietos prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke.

 

Pastabos:

 1. Juridiniams ar fiziniams asmenims, sudariusiems prekybinės vietos nuomos sutartis prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke ar prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais taikomas tarifas – 2,40 Eur už vieną dieną.
 2. Nustatytas tarifas taikomas už vieną dieną juridiniams ar fiziniams asmenims, sudariusiems prekybinės vietos nuomos sutartį prekybai bei asmenims, vykdantiems veiklą nesudarius prekybinės vietos nuomos sutarties.
 3. Stoginių, laikinų statinių nuomininkai, neturintys sutarčių su paslaugų tiekėjais, naudojantys elektros energiją, vandenį ir besinaudojantys kitomis komunalinėmis paslaugomis, privalo mokėti už suvartotą elektros energiją, geriamąjį vandenį, kanalizaciją, valstybinės žemės nuomos mokestį, komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestį, pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus tokių paslaugų tarifus, prekybinės vietos nuomos sutartis, nepriklausomai nuo metų sezono. Suvartojamos elektros energijos, geriamojo vandens bei kanalizuojamo vandens kiekiai nustatomi pagal nuomininko įrengtus kontrolinius apskaitos prietaisus, kurių rodmenys įrašomi į UAB „Palangos Klevas“ išrašomą sąskaitą-faktūrą, kurią parašais patvirtina atsakingi abiejų šalių atstovai.
 4. Pasikeitus Palangos miesto turgavietės prekybos vietų schemai ir esant poreikiui, ne vėliau kaip per 1 mėn. neatlygintinų paslaugų tarifai turi būti pateikti tvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybai.
 5. Juridiniams ir fiziniams asmenims, išsipirkusiems prekybos vietas, Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ribojamos veiklos laikotarpiu tarifas netaikomas.

_________________
PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-160

1.2 punktu

 

 

UAB „PALANGOS KLEVAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TARIFAI ŠVENTOSIOS TURGAVIETĖJE

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Užimamas plotas Tarifas (Eur)

nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. imtinai

Tarifas (Eur)

nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai

1 2 3 4 5
1. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke

 

iki 0,75 kv. m

 

iki 1,5 kv. m

 

iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m

1,20

 

1,80

 

3,50

2,90

 

3,50

 

5,80

2. Prekyba žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine/ laikinu statiniu, palapine, skėčiu iki 9 kv. m prekybos vieta 4,70 7,00
3. Prekyba vaismedžiais, vaiskrūmiais, gėlėmis lauke iki 3 kv. m 3,50 3,50
4. Prekyba gintaro gaminiais nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu iki 1,5 kv. m

 

iki 1,5 kv. m su papildomu lauko plotu iki 4 kv. m

1,20

 

1,80

2,90

 

3,50

5. Prekyba kitomis ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio po stogu, su apšvietimu iki 9 kv. m

 

iki 18 kv. m

2,90

 

4,10

5,80

 

8,70

6. Prekyba iš automobilio (mikroautobuso) arba priekabos iki 18 kv. m 4,10 8,70
7. Prekyba iš automobilio (mikroautobuso), naudojant elektros energiją iki 18 kv. m 11,60 17,40
8. Prekyba niekur nepriskirtomis prekėmis nuo savo prekybos įrenginių lauke iki 1 kv. m 1,80 2,90
9. Prekyba ne maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke iki 1,5 kv. m 2,90 5,80
10. Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke (ne trumpiau nei 3 mėn.)

 

Nevykdant prekybos (ne ilgiau nei 9 mėn.)

iki 15 kv. m

 

 

7,50

 

 

 

2,00

 

11,00

 

 

 

5,00

 

1 2 3 4 5
11. Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke, naudojant elektros energiją (ne trumpiau nei 3 mėn.)

Nevykdant prekybos (ne ilgiau nei 9 mėn.)

iki 15 kv. m

 

 

7,50

 

 

 

 

2,00

 

11,00

 

 

 

 

5,00

12. Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių (kioskų, treilerių) lauke, naudojant elektros energiją (prekyba žuvimi) (ne trumpiau nei 3 mėn.)

Nevykdant prekybos (ne ilgiau nei 9 mėn.)

iki 15 kv. m 14,50

 

 

 

 

2,00

20,00

 

 

 

 

5,00

13. Prekyba iš šaldymo vitrinos prekybos kioske vitrinos ilgis iki 2 m

 

vitrinos ilgis iki 3 m

7,00

 

 

8,70

8,70

 

 

13,10

14. Prekyba iš šaldymo vitrinos prekybos kioske (naudojant savo vitriną) vitrinos ilgis iki 2 m

 

vitrinos ilgis iki 3 m

4,50

 

 

5,50

6,00

 

 

7,00

15. Papildomas plotas lauke prekybai be įrangos iki 1 kv. m 0,60 0,70
16. Prekyba savo sode ar darže užaugintais vaisiais ir daržovėmis bei miško gėrybėmis 0,5 kv. m 0,60 1,20
17. Prekyba/ sandėliavimas (sudarant nuomos sutartį ne trumpiau 12 mėn. laikotarpiui)

Sudarant nuomos sutartį trumpesniam negu 12 mėn. laikotarpiui

už 1 vietą 1 mėn.

 

 

už 1 vietą 1 mėn.

30,00

 

 

100,00

40,00

 

 

150,00

18. Automobilio statymas turgavietės aikštelėje (turintiems prekybinės vietos nuomos sutartis su turgaviete) už 1 vietą 1 dieną

 

už 1 vietą 1 parą

1,00

 

2,00

2,00

 

4,00

19. Automobilio statymas turgavietės aikštelėje (sudarantiems automobilio statymo vietos sutartis su turgaviete ne trumpiau negu 1 mėn.) už 1 vietą 1 parą 2,00 5,00
20. Automobilio statymas turgavietės aikštelėje už 1 vietą 1 dieną

 

už 1 vietą 1 parą

5,00

 

10,00

10,00

 

15,00

Pastabos:

 1. Juridiniams ar fiziniams asmenims, sudariusiems prekybinės vietos nuomos sutartis prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis nuo įrengto prekystalio lauke ar prekybai žemės ūkio bei kitomis maisto prekėmis po stogine ilgesniam negu devynių mėnesių laikotarpiui, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais taikomas tarifas – 1,20 Eur už vieną dieną.
 2. Nustatytas tarifas taikomas už vieną dieną juridiniams ar fiziniams asmenims, sudariusiems prekybinės vietos nuomos sutartį prekybai bei asmenims, vykdantiems veiklą nesudarius prekybinės vietos nuomos sutarties.
 3. Stoginių, laikinų statinių nuomininkai, neturintys sutarčių su paslaugų tiekėjais, naudojantys elektros energiją, vandenį ir besinaudojantys kitomis komunalinėmis paslaugomis, privalo mokėti už suvartotą elektros energiją, geriamąjį vandenį, kanalizaciją, valstybinės žemės nuomos mokestį, komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestį, pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus tokių paslaugų tarifus, prekybinės vietos nuomos sutartis, nepriklausomai nuo metų sezono. Suvartojamos elektros energijos, geriamojo vandens bei kanalizuojamo vandens kiekiai nustatomi pagal nuomininko įrengtus kontrolinius apskaitos prietaisus, kurių rodmenys įrašomi į UAB „Palangos Klevas“ išrašomą sąskaitą – faktūrą, kurią parašais patvirtina atsakingi abiejų šalių atstovai.
 4. Pasikeitus Šventosios turgavietės prekybos vietų schemai ir esant poreikiui, ne vėliau kaip per 1 mėn. neatlygintinų paslaugų tarifai turi būti pateikti tvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybai.
 5. Juridiniams ir fiziniams asmenims, išsipirkusiems prekybos vietas, Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ribojamos veiklos laikotarpiu tarifas netaikomas.

_________________

Skip to content