Menu Close

Planavimo dokumentai

UAB „PALANGOS KLEVAS“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGINIŲ ATLYGINIMŲ BEI DARBO VALANDŲ” TVIRTINIMO

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO IR ĮGYVENDINIMO, PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ATITIKTIES JOMS NUSTATYTIEMS VEIKLOS TIKSLAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2023 METŲ UAB „PALANGOS KLEVAS“ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

UAB “PALANGOS KLEVAS” DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGINIŲ ATLYGINIMŲ BEI DARBO VALANDŲ TVIRTINIMO
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

LŪKESČIŲ RAŠTAS
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2022-2024
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VALDYMO STRUKTŪRA
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

DIVIDENDŲ POLITIKOS NUOSTATAI
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VALDYMO ORGANAI
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VIDAUS AUDITO POLITIKA
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LŪKESČIŲ RAŠTAS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „PALANGOS KLEVAS“ 2021-2023 LAIKOTARPIUI
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

UAB „PALANGOS KLEVAS“ PARAMOS SKYRIMO TVARKA
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

Skip to content