Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis

Administracija

2

1327

2

1346

Kontrolieriai

2

1193

2

1168

Valytojai

3

752

3

640