Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2021 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis

Administracija

2

1402

2

1470

Kontrolieriai

2

1199

2

1293

Valytojai

3

652

3

734