Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2018 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 IV ketvirtis

Administracija

2

988

2

1395

Kontrolieriai

2

873

2

1330

Valytojai

2

525

2

851