Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 I ketvirtis

Administracija

2

1327

2

1422

Kontrolieriai

2

1193

2

1323

Valytojai

3

752

3

674