Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 IV ketvirtis

Administracija

2

1322

2

1422

Kontrolieriai

2

1121

2

1323

Valytojai

2

752

3

764