Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2022 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis

Administracija

2

1490

2

1483

Kontrolieriai

2

1347

2

1163

Nekvalifikuoti darbininkai

3

756

3

748