Informacija apie darbo užmokestį, EUR

Vienarūšės pareigos

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 I ketvirtis

Administracija

2

1322

2

1295

Kontrolieriai

2

1121

2

1344

Valytojai

2

752

2

617