LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 15:2021 „MAISTO HIGIENA“ PATVIRTINIMO

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO UAB „PALANGOS KLEVAS“ TAISYKLĖS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-355 „DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS TURGAVIETĖSE DARBO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2020 m. vasario 20 d. Nr. 3D-115

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 15:2021 „MAISTO HIGIENA“ PATVIRTINIMO 2005 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-675

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS TURGAVIETĖSE DARBO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-355

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KONTAKTINIU BŪDU, PARDUOTUVIŲ, TURGAVIEČIŲ IR KITŲ VIEŠŲ PREKYBOS VIETŲ, LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ VIETŲ, LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IR LOŠIMO AUTOMATŲ, BINGO SALONŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1864